Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Biecz na rok szkolny 2022/2023

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Burmistrz Biecza Zarządzeniem Nr 452/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biecz.

 

Zarządzenie Burmistrza i terminy dotyczące rekrutacji

 

WNIOSKI DO POBRANIA

  1. Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej (dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły)
  2. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły)
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole
  4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  5. Oświadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do szkoły
  6. Karta zapisu na świetlicę