Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Biecz na rok szkolny 2021/2022

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj.Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) Burmistrz Biecza Zarządzeniem Nr 329/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biecz.

 

Zarządzenie Burmistrza i terminy dotyczące rekrutacji

 

WNIOSKI DO POBRANIA

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole
  2. Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej (dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły)
  3. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły)
  4.  Oświadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do szkoły