Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Biecz na rok szkolny 2024/2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) Burmistrz Biecza Zarządzeniem Nr 785/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biecz.

 

Zarządzenie Burmistrza i terminy dotyczące rekrutacji

 

WNIOSKI DO POBRANIA

  1. Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej (dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły)
  2. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły)
  3. Oświadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do szkoły
  4. Karta zapisu na świetlicę