Skład osobowy władz Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Bieczu w roku szkolnym 2023/2024 

  

Prezydium Rady Rodziców

 

  1. Ilona Fuk – Czyszczoń – przewodniczący
  2. Izabela Bis – Kudła - z-ca przewodniczącego   
  3. Marek Kędzior – sekretarz                                                            
  4. Karolina Smoleń – skarbnik                           
  5. Członkowie – przedstawiciele wszystkich oddziałów