zpb   image001     

 

16 października 2013 roku szkoła złozyła formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie:

 

Kalendarium zdarzeń:

1. Badania ankietowe dotyczące opinii n/t bezpieczeństwa w szkole. Ankietowani:

 • 160 uczniów
 • 237 rodziców uczniów
 • 30 nauczycieli

2. Organizacja 4 spotkań informacyjnych we współpracy z Powiatową Komendą Policji w Gorlicach:

 • z uczniami I,II,III etapu kształcenia,
 • z rodzicami na zebraniach śródklasowych,
 • z nauczycielami wszystkich etapów kształcenia.

3. Opracowanie Zintegrowanego Planu Działań, w którym zaplanowano zadania do realizacji w ramach Projektu w bieżącym roku szkolnym oraz latach następnych.

4. Włączenie do realizacji zadań uczniów, rodziców, nauczycieli, Samorządu Uczniowskiego, pracowników Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach oraz wyznaczenie odpowiedzialnych za realizację ww. zadań.

5. Organizacja:

a) spotkań pracowników Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach n/t "Zagrożenia w sieci":

 • z uczniami; grudzień 2013, luty 2014, kwiecień 2014 r.,
 • z nauczycielami - grudzień 2013 r.,
 • z rodzicami - styczeń 2013 r.

b) warsztatów dla uczniów kl. I-VI SP - luty 2013 r.

c) szkolenia dla nauczycieli n/t przestępczości oraz cyberprzemocy.

6. Realizacja programów profilaktycznych m.in. :

 • "Stop przemocy",
 • "Rozwiązyjemy spory bez przemocy",
 • "Jak powiedzieć nie - bądź asertywny",
 • "Ja i używki - co wiemy o środkach uzależniających".

W realizacji zadań projektowych współpracujemy z:

 • Powiatową Komendą Policji w Gorlicach,
 • Komisariatem Policji w Bieczu,
 • Automobilklubem Bieczkim,
 • Sądem Rodzinnym i Nieletnich,
 • Kuratorium i pracownikami socjalnymi,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Miejską i Gminną Biblioteką w Bieczu,
 • Muzeum Ziemii Bieckiej,
 • Polskim Komitetem d/s UNESCO,
 • Polskim Związkiem Piłki Siatkowej.