Szkoła Podstawowa Nr 1 im. bpa Marcina Kromera w BieczuSZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Bpa Marcina Kromera w Bieczu utworzona w 1912 r. początkowo jako szkoła żeńska działała obok istniejącej już w 1891 r. szkoły dla chłopców.

Szkoła żeńska

 

  • W kwietniu 1952 roku decyzją miejskiej Rady Narodowej i Inspektoratu Szkolnego w Gorlicach zamieniono szkołę żeńską ze szkołą męską budynkami. Wówczas przewagę wśród uczniów stanowili chłopcy, a budynek przy ulicy Grodzkiej był większy.
  • W roku 1976 przekształcono biecką jedynkę w szkołę gminną, środowiskową - Zbiorczą Szkołę Gminną w Bieczu.
  • W roku szkolnym 1978/1979 już jako koedukacyjna Zbiorcza Szkoła Gminna otrzymała imię Biskupa Marcina Kromera oraz sztandar z herbem Patrona.
  • 1 września 1984 r. ponownie powołano - w miejsce Zbiorczej Szkoły - Szkołę Podstawową Nr 1 w Bieczu z Punktem Filialnym w Belnej. Dyrektorem placówki został mgr Stanisław Kalisz pełniący tę funkcję do dziś.
  • Z początku 1981 roku szkole przyznano sąsiadujący budynek "Grodu Starościńskiego". Budynek ten został podany renowacji i odbudowie. W 2002 r został przekazany do użytku gimnazjum w Bieczu. Warto nadmienić iż budynek ten powstał w 1502 r i był początkowo siedzibą wójta, a od 1639 r w miejscu tym umieszczono zamek i gród starościński.

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM w Bieczu zostało powołane 1 września 1999 r na bazie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieczu. Siedzibą gimnazjum jest budynek "Grodu Starościńskiego" który po trzech latach remontów i renowacji został oddany do użytku. Obecnie uczą się w nim klasy 4,5, 6 szkoły podstawowej.

W 2001 roku decyzją Rady Miejskiej w Bieczu połączono Szkołę Podstawową Nr 1 w Bieczu i Publiczne Gimnazjum w Bieczu w "Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum w Bieczu", a w 2004 r. zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Bieczu.

W 2017 roku Zespół Szkół nr 1 w Bieczu został przekształcony w Szkołę Podstawową nr 1 im. bpa Marcina Kromera w Bieczu.

 

Obecnie...Obecnie Szkoła Podstawowa nr 1 im. bpa Marcina Kromera w Bieczu mieści się w trzech budynkach:

 

 budynek przy ul. Tysiąlecia - uczą się w nim klasy I-III Szkoły Podstawowej;

budynek przy ul. Szpitalnej - uczą się w nim klasy IV-VI Szkoły Podstawowej;

 

budynek przy ul. Grodzkiej - uczą się w nim klasy VI-VIII

 

BAZA SZKOŁY

16 sal lekcyjnych

 

boisko wielofunkcyjne

 

sala gimnastyczna,

 

trzy nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem to Internetu

 

nowoczesna pracownia językowa

 

biblioteka szkolna

 

świetlica

 

stołówka