Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieczu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Biecza ogłasza rekrutację
do klasy I na rok szkolny 2024/2025 w okresie od 1 do 15 marca 2024 r. Niezbędne dokumenty rekrutacyjne są dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej w zakładce Rekrutacja