28
paź

W tym roku szkolnym klasa 2b pod opieką pani Sabiny Przybylskiej bierze udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym: „CZYTAM Z KLASĄ - Lekturki spod chmurki, edycja II EKOlogiczna”, wspierającym rozwój czytelnictwa wśród dzieci klas I-III. Celami projektu są m. in.: rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, a także integracja zespołu klasowego.
Projekt podzielony jest na trzy moduły:
• I MODUŁ - jesienny - od 23.09.2020r. do 21.12.2020r.
MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW
• II MODUŁ - zimowy - od 22.12.2020r. do 20.03.2021r.
MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU
• III MODUŁ - wiosenny - od 21.03.2021r. do 21.06.2021r.
MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA

W każdym z modułów uczniowie wraz z opiekunem projektu wybierają jedną z zaproponowanych lektur, a następnie wykonują zadania z nią związane.
Realizując projekt mamy na celu zmianę sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, zaangażowanie uczniów w aktywne działania oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła edycji II projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.

2017© gimbiecz.pl; Projekt: Maciej Mańka
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok