Gromada Zuchowa ,,Bieckie Iskierki" działa od września 2022 roku. Należą do niej chętni uczniowie klas II. Zbiórki odbywają się w każdy piątek po skończonych lekcjach.

Na zbiórkach poprzez zabawę zuchy poznają bliższe i dalsze otoczenie: przyrodę, kulturę, sport i historię. Plan pracy gromady uwzględnia ważne uroczystości państwowe, lokalne i szkolne. Zuchom stawiane są wymagania i obowiązki, które określa Prawo Zucha, oraz program sprawności i gwiazdek. Trzeba im się podporządkować, bo dobra zabawa, odznaki i mundur są tego warte. 

Drużyna zuchów

dh Agnieszka Stec