W listopadzie kraje partnerskie skupione wokół programu – ”Little explorers” przygotowują prezentacje Power Point lub film , dotyczący znanego badacza, odkrywcy, pochodzącego z danego kraju. Uczeń z klasy 6a, Nataniel Paszyński wykonał prezentację o polskim odkrywcy i badaczu- Pawle Edmundzie Strzeleckim.

Agnieszka M-Krygowska