W październiku 2019 r. ogłoszono dla uczniów klas piątych i szóstych oraz dla klasy czwartej dwa konkursy plastyczne dotyczące ochrony środowiska, recyclingu i dbałość o zasoby Ziemi. Zostały one rozstrzygnięte 4 grudnia 2019 r. , natomiast dyplomy i nagrody dla uczniów zostały wręczone przez dyrektora szkoły – Pana Rafała Szarłowicza na uroczystym, przedświątecznym apelu dnia 20 grudnia 2019 r. Pierwszy konkurs adresowany dla uczniów klasy 5a i 5b nosił nazwę – Ochrona Zasobów Ziemi – ”Save the Nature” i polegał na wykonaniu pracy plastycznej przy użyciu materiałów pochodzących z recyclingu. W tej kategorii pierwsze miejsce zajęły: Magdalena Piecuch i Lena Karp, drugie – Maja Sarkowicz, a trzecie – Laura Pyrcioch.

W drugim konkursie - Flagi państw partnerskich Erasmus + ”Recycling”, skierowanym do uczniów z klasy czwartej oraz z klas szóstych chodziło o wykorzystanie surowców wtórnych w tworzeniu flag państw partnerskich, tj. klasa 4 – flagi Polski, klasa 6a – Cypru, klasa 6b – Hiszpanii, klasa 6c – Wielkiej Brytanii. Spośród wielu prac wyróżniono flagi wykonane przez: Julię Sowę, Wiktorię Stachurę, Julię Kuś, Bartosza Ludwina, Aleksandrę Wójcikiewicz, Laurę Mosoń, Huberta Bartusika, Kacpra Durlaka i Łukasza Durlaka.
Nad przebiegiem konkursu czuwał nauczyciel plastyki – Pani Edyta Żyguła - Matysik oraz szkolny koordynator projektu – Pani Agnieszka Masłowska- Krygowska.
Wykonane przez uczniów prace konkursowe można oglądać na tablicy wystawowej, stojącej na dolnym korytarzu w budynku szkoły na ulicy Szpitalnej.

{phocagallery view=category|categoryid=398|limitstart=0|limitcount=0}  

                                                                                    Autor: mgr Agnieszka Masłowska-Krygowska