W roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020 zrealizowano szereg zadań w programie ERASMUS+, mających na celu:


1.Promowanie rozwijania kluczowych umiejętności i kompetencji (językowych, matematycznych, technologicznych, społecznych i obywatelskich)
- zapoznanie się koordynatorów projektu w naszej szkole z zasadami prowadzenia dokumentacji, obsługą i samą dokumentacją projektu ( praca na platformie FRSE, Mobility Tool, Padlet, Portal URF ),
- utworzenie grupy z uczestnikami projektu na portalu Facebook, stały kontakt online z nauczycielami z partnerskich szkół,
- w roku szkolnym 2019/2020 powołano szkolny klub Erasmusa, który spotykał się regularnie w każdy poniedziałek i pracował nad wykonywaniem zadań projektowych,
- w roku szkolnym 2019/2020 zapoznano z zadaniami projektu kolejne grupy dzieci i zaangażowano je we współpracę,
- publikacja artykułu w prasie – Gazeta Krakowska i na stronie internetowej Gminy Biecz na temat współpracy międzynarodowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieczu ( grudzień 2019 r.)
- prezentacja Power Point i zapoznanie wszystkich nauczycieli i uczniów naszej szkoły z projektem, ze szkołami partnerskimi i jego głównymi zadaniami na pierwszy i kolejny rok trwania projektu,
- przeprowadzenie głosowania online na logo projektu,
- przygotowanie krótkiego filmu w języku angielskim z gratulacjami dla ucznia z Hiszpanii, którego logo wygrało konkurs,
- nawiązanie kontaktu z uczniami z partnerskich szkół poprzez napisanie listów w języku angielskim, opisujących codzienne życie domowe i szkolne dzieci w Polsce, wysyłanie kartek bożonarodzeniowych, utrzymywanie kontaktu z uczniami ze szkól partnerskich poprzez pisanie listów o czynnościach dnia codziennego i zainteresowaniach ( luty 2020r.)- wymiana podczas wizyty w Polsce,
- pisanie przepisów na ulubione danie i wymiana ze szkołami w krajach partnerskich,
- adoptowanie przez uczniów z klas szóstych ( rok szkolny 2018/2019) pingwinków na hiszpańskiej stronie, wspierającej opiekę nad pingwinami na Antarktydzie,
- przygotowanie krótkiej prezentacji o Bieczu i o naszej szkole na pierwszą, powitalną wizytę w Wielkiej Brytanii,
- nagranie filmu o Bieczu, ciekawych miejscach miasta, z uwzględnieniem terenów zielonych, parków, skwerów, a także o szkole,
- nagranie filmiku o tradycyjnych grach zespołowych w Polsce,
- nagranie filmiku o dniu codziennym ucznia,
- wykonanie prezentacji multimedialnej o Polsce i Bieczu,
- wykonanie projektu o najważniejszych polskich miastach, sławnych Polakach, typowym jedzeniu ( wersja papierowa),
- wykonanie plakatu o Hiszpanii ( wersja papierowa),
- konkurs plastyczny „ Biecz - moje miejsce na ziemi”, przeprowadzony wśród uczniów klas I-III, prezentacja okolic miasta, wykonane różnymi technikami plastycznymi,
- aktualizowanie internetowej strony szkoły o wydarzenia związane z projektem,
- wykonanie licznych prezentacji Power Point na temat krajów partnerskich przez uczniów klasy 6a i prezentowanie ich na lekcjach oraz podczas wizyty delegacji krajów partnerskich w Polsce,
- wykonanie 3 plakatów na temat równości, różnorodności, tolerancji, szacunku i włączenia i umieszczenie ich jako dekoracji na szkolnym korytarzu,
- wykonanie flag krajów goszczących w Polsce prze uczniów klas młodszych – głównie klasy 2a,
- nauka piosenek na przywitanie delegacji z krajów partnerskich w klasach 2a,2b, 3a oraz chóru szkolnego,
- nauka tańców z krajów partnerskich – ceremonia przywitania,
- wykonanie dekoracji na przywitanie gości z krajów partnerskich,
- wykonanie prezentacji Power Point o słynnym polskim odkrywcy – Edmundzie Pawle Strzeleckim,
- sprzątanie cmentarzy wojennych i stworzenie relacji fotograficznej z tego działania, by przedstawić krajom partnerskich różnice w obchodzeniu świąt: w Polsce Dzień Wszystkich Świętych, w krajach anglosaskich – Halloween.

2.Promowanie uczenia się przez działanie:
- wzięcie udziału przez uczniów klas szóstych w lekcji przyrodniczej w lesie w Magurskim Parku Narodowym, podziwianie faunę i florę naszych okolic,
- pisanie listów i życzeń świątecznych w języku angielskim,
- ochrona środowiska poprzez dbanie o zwierzęta zimą: zbieranie żołędzi i przekazanie żywności do leśniczówki, budowanie budki dla ptaków i regularne ich dokarmianie, dokarmianie bażantów – znaczenie ochrony zagrożonych gatunków zwierząt zwłaszcza zimą,
- wykonywanie makiety zanieczyszczonej i ekologicznej kuli ziemskiej – lekcja przyrodnicza na temat znaczenia naszych działań a losów naszej planety,
- zbiórka makulatury jako forma recyklingu – zebrano 1700 kg makulatury w naszej szkole,
- propagowanie szacunku wobec zwierząt i bezinteresownej pomocy poprzez zbiórkę karmy dla kotów i psów z fundacji PSYstań dla Zwierząt w Gorlicach – lekcja z prawdziwym kotkiem i opiekunką zwierząt na temat właściwej opieki nad zwierzakami,
- ogłoszenie równoległe dwóch konkursów ekologicznych na wykonanie prac z materiałów pochodzących z recyclingu: dla klas piątych – prace na temat ochrony zasobów Ziemi, natomiast klasy IV, Via, VI b oraz VIc wykonują flagi krajów partnerskich, rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie dyplomów i nagród ( grudzień 2019) oraz wykonanie gazetki promującej nagrodzone prace uczniów,
-stosowanie języka angielskiego przez uczniów podczas wizyt w Anglii i na Cyprze oraz w Polsce, budowanie relacji między uczniami ze szkól partnerskich,
- wizyta w Muzeum Lizaka w Jaśle- wykonywanie lizaków, mieszanie kolorów, poznanie różnych rodzajów cukru, rozpoznawanie zapachów,
- malowanie pisanek na drewnie – warsztaty w Trzcinicy dla gości z krajów partnerskich,
- wykonywanie figurek ceramicznych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bieczu - uczniowie z Cypru, Hiszpanii, Anglii i Polski;

Zwiększanie motywacji do nauki i zapobieganie wczesnemu przerywaniu edukacji:
- przeprowadzenie zajęć na temat wymarzonych zawodów, a także kim i dlaczego warto zostać w przyszłości, wykonanie prac plastycznych pt. „Ja w przyszłości”,
- zorganizowanie spotkania z przedstawicielem ciekawego zawodu: z fotografem z uczniami klasy 6a , zachęcanie do rozwijania ich pasji i kierowaniu się nimi podczas wybierania zawodu,
- przygotowanie gazetki ściennej z pracami uczniów na temat zawodów, które chcą wykonywać w przyszłości ( sala nr3);

3.Poznawanie kultury, tradycji, systemów edukacji w krajach partnerskich oraz wymiana dobrych praktyk, metod nauczania:
- prezentacja o krajach i szkołach partnerskich projektu realizowanego w naszej szkole,
- bieżące informacje i działania, publikowane na portalu Facebook oraz na stronach internetowych naszych szkół,
- opis i prezentacja fotografii z Halloween ( a w Polsce Święta Zmarłych ) – jak ten dzień obchodziliśmy w każdym z partnerskich krajów,
- opisywanie codziennych czynności, upodobań, form spędzania wolnego czasu w listach do uczniów z partnerskich szkół,
- przygotowanie Walentynkowych słodyczy dla uczniów naszej szkoły, na których uczniowie mogli zobaczyć flagi krajów partnerskich naszego projektu lub przeczytać ciekawostki, dotyczące każdego z naszych zaprzyjaźnionych państw: Hiszpanii, Cypru i Wielkiej Brytanii,
- wizyty w szkołach partnerskich – Anglia i Cypr, poznanie systemu edukacji, kultury, tradycji – tańce narodowe, pieśni, wyroby lokalne, kulinaria,
- goszczenie delegacji z krajów partnerskich w Polsce i pokazanie im kultury polskiej, degustowanie tradycyjnych potraw, poznanie zabytków Biecza i okolic – cerkiew w Kwiatoniu, Skansen w Trzcinicy, Stare Miasto w Krakowie, Wawel, Katedra na Wawelu z Dzwonem Zygmunta, Kolegium Maius, Kopalnia Soli w Wieliczce, Stadnina Koni Huculskich w Regietowie;
- prowadzenie lekcji dla uczniów odwiedzających naszą szkołę, zajęcia aktywne z wykorzystaniem tablic interaktywnych, quiz wiedzy o krajach partnerskich, pokaz slajdów o zamkach polskich, rozgrywki sportowe, gra w dwa ognie ( prezentowana rok wcześniej na filmiku), zabawy grupowe – Regietów – zajęcia integrujące uczniów ze wszystkich państw członkowskich;
- prezentowanie wraz z komentarzem fotografii z wizyt w krajach partnerskich,
- stworzenie gazetki ściennej z relacją z przebiegu wizyty krajów partnerskich w Polsce.

                                                                                                              Koordynator projektu
                                                                                                              Agnieszka Masłowska-Krygowska