Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieczu

informuje, że po weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków złożonych do klasy I i oddziału przedszkolnego wszystkie podania zostały rozpatrzone pozytywnie. W związku z powyższym wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane odpowiednio do klasy I i oddziału przedszkolnego.


Lista uczniów do klasy I zostanie opublikowana 16 kwietnia 2021 r. po potwierdzeniu przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Dyrektor szkoły
Rafał Szarłowicz