13
sty

W 2019 roku UNESCO, wspólnie z International Council for Philosophy and Human Sciences ustanowiło Światowy Dzień Logiki. 14 stycznia 2021 roku obchodzimy go więc po raz trzeci. Obchody mają na celu zwrócenie uwagi zarówno społeczności naukowych, jak i szeroko rozumianej opinii publicznej na wagę i praktyczne zastosowania logiki, której znaczenie dla rozwoju wiedzy, nauki i technologii jest zdecydowanie niedoceniane. Data ta nie jest przypadkowa - upamiętnia bowiem dwóch najważniejszych logików XX wieku: Alfreda Tarskiego, który urodził się 14 stycznia 1901 oraz Kurta Gödla, który zmarł 14 stycznia 1978 roku.

ELA My chcemy jednak przypomnieć dziś postać Romana Suszki - jednego z najwybitniejszych polskich logików drugiej połowy XX wieku, filozofa, jedną z najbardziej barwnych postaci w polskim środowisku akademickim po drugiej wojnie światowej. Był On przede wszystkim uczonym, ale nie stronił również od działalności społecznej. Wystąpił również w kultowym filmie Marka Piwowskiego „Rejs” (Film Polski 1970).
Roman Suszko (1919-1979) był polskim logikiemi filozofem. W latach 1937-1939 studiował fizykę, matematykę oraz chemię na Uniwersytecie Poznańskim. W okresie okupacji pracował w Krakowie, studiując jednocześnie fizykę, matematykę i filozofię na tajnych kompletach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadził w jego ramach zajęcia poświęcone logice i metodologii nauk. Po II wojnie światowej przeniósł się do Poznania, gdzie obronił rozprawę doktorską pod kierunkiem Kazimierza Ajdukiewicza.
W 1951 ukończył habilitację, zaś w 1952 przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Polskiej Akademii Nauk.
W latach 1955-1956 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Filozoficznego UW, zaś w latach 1960-1963 – dziekana. W roku 1957 uzyskał stopień kandydata nauk filozoficznych. W latach 1967-1969 oraz w latach 1970-1973 pracował w Stevens Institute of Technology w Hoboken, New Jersey.
Zainteresowania badawcze Romana Suszki dotyczyły różnorodnych zagadnień z zakresu logiki matematycznej i filozofii. Wśród nich znajdują się: paradoks kłamcy, teoria definicji, semantyka i teoria modeli, logiki wielowartościowe, teoria konsekwencji, ontologia formalna. Prace Romana Suszki publikowane były w prestiżowych międzynarodowych czasopismach matematycznych, logicznych i filozoficznych, takich jak: Fundamenta Mathematicae, Journal of Symbolic Logic, Colloquium Mathematicum, Synthese, Theoria, Logique et Analyse, Archiv für mathematische Logik und Grundlagen-Forschung", Studia Logica i innych. W bogatej twórczości Suszki znajdziemy wiele publikacje, które wywarły największy wpływ na wybór problematyki badawczej oraz na sposób prowadzenia badań naukowych przez wielu logików, filozofów i matematyków zarówno w kraju jak i za granicą.

Logika jako rozumowanie jest centralną cechą ludzi. Światowy Dzień Logiki promuje więc racjonalność, zrozumienie i inteligencję.

Umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków, to jedna z podstawowych kompetencji współczesnego człowieka. Sprawność taką człowiek nabywa stopniowo poprzez nieustanne
i systematyczne doświadczanie świata zewnętrznego i… tego wewnątrz własnego ciała. Małe dziecko krok po kroku poznaje otaczającą go rzeczywistość, podejmując różne aktywności. Weryfikacja różnych rozwiązań i ciągłe podejmowanie decyzji, wymaga naprawdę wiele trudu i czasu. Takie nieustanne doświadczanie świata, przynosi dzieciom różne efekty. Obok „sukcesów” pojawiają się także porażki i rozczarowania, gdyż często otrzymują nie to, czego oczekiwały. Pojawiają się wówczas: frustracja, złość, a nawet łzy. Aby jednak dorosnąć i dojrzeć, dzieci muszą odrobić także i tą trudną a czasem wręcz bardzo bolesną lekcję! Dorośli nie mogą wyręczać dzieci w „doświadczaniu świata”, ale za to zdecydowanie mogą mądrze wspierać ich rozwój.

Logiczne myślenie można a nawet trzeba trenować!

Logiczne myślenie to nic innego jak umiejętność analizowania i wyciągania trafnych wniosków oraz dostrzeganie związków przyczynowo - skutkowych. Taka umiejętność jest w zasadzie zupełnie niezależna od stopnia posiadanej wiedzy teoretycznej.

Logika jest niepokonana, gdyż aby z nią wygrać, trzeba posłużyć się logiką.
/Pierre Boutroux/

Bibliografia: http://logika.net.pl/
https://amu.edu.pl/
https://www.unesco.pl/

                                                                                   Autor: mgr Elżbieta Rzepka

 

2017© gimbiecz.pl; Projekt: Maciej Mańka
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok