26
lis

21 i 22 listopada b.r. uczniowie klas siódmych naszej szkoły wraz z rówieśnikami z innych szkół podstawowych z gminy Biecz uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych zorganizowanych w ramach programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów. Inicjatorem przedsięwzięcia był Urząd Miasta i Gminy Biecz. Spotkania odbywały się w sali kina Farys w Bieczu.

Archipelag Skarbów to program profilaktyki zintegrowanej oparty na badaniach naukowych i rekomendowany przez państwowe instytucje, skierowany do młodzieży w wieku 14-16 lat. Kilkugodzinne wykłady, prezentacje, rozmowy z uczestnikami mają na celu pomagać młodym ludziom uwierzyć, że możliwa jest realizacja najgłębszych pragnień, zachęcać młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii, Trenerzy potrafią mówić do młodych o pięknie miłości i seksualności, a zachowanie uczestników w trakcie wystąpień trenerów dowiodło, że młodzież potrzebuje takich rozmów.
W drugim dniu tych spotkań zrealizowany został jeszcze jeden projekt wpisujący się w tematykę warsztatów profilaktycznych. W ramach kampanii: "No promil no problem" uczniowie wraz z opiekunami przeszli w tzw. marszu trzeźwości z kina do rynku w Bieczu. Tutaj wraz z funkcjonariuszami policji i straży pożarnej prowadzili akcję informującą o zasadności bycia trzeźwym na drodze. Kierowcom i przechodniom wręczano ulotki informujące o celach akcji, sami zaś uczestnicy promowali akcję w okolicznościowych koszulkach.
Bawili się ucząc, uczyli bawiąc, bo bezpromilowo = bezproblemowo.

                                                       Autorzy: mgr Jolanta Wantuch-Skorupa, mgr Marek Kędzior

 
2017© gimbiecz.pl; Projekt: Maciej Mańka
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok