Biecz, dnia 24 czerwca 2021 r.

Pan Rafał Szarłowicz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieczu

Zakończył się właśnie rok szkolny, czas który wypełniony był ciężką pracą i staraniami o jak najlepsze kształcenie młodego pokolenia. Szkoła w życiu człowieka jest bardzo ważna, dzięki niej może się rozwijać, zdobywać nową wiedzę i osiągać pierwsze sukcesy. Szkoła buduje więzi i emocje. Tutaj zawiązują się przyjaźnie na całe życie i wieloletnie sympatie. Szkoła to drugi dom, w którym nauczyciel staje się autorytetem i wzorem do naśladowania.

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021 , wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły składam serdeczne życzenia i podziękowania za trud i wytrwałość w organizacji zajęć.

Uczniom, gratuluję osiągnięcia, jakim jest zakończenia kolejnej klasy. Jesteście mądrzejsi i bogatsi o dorobek zgromadzony w czasie minionego roku szkolnego.

Wszystkim rodzicom dziękuję za pomoc w edukacji, wsparcie swoich dzieci oraz pracowników szkół jak i wyrozumiałości w tak trudnych czasach w jakich przyszło nam żyć.Doceniając całoroczne zaangażowanie, przekazuję wszystkim słowa uznania i podziękowania.

Życzę, by okres wakacyjny przebiegał w formie radosnego, spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku oraz umożliwił nabrania sił do podejmowania kolejnych wyzwań.

Burmistrz Biecza

/-/

Mirosław Wędrychowicz